Utstillingen Hjemkomst 1945-47. Om å komme hjem etter andre verdenskrig

Utstillingen Hjemkomst 1945 – 47 i Jødisk museum Trondheim er en opplevelsesbasert utstilling og nettsted om hjemkomsten for jødene fra Trondheim etter andre verdenskrig. Utstillingen er midlertidig og vil stå i ett år. Utstillingen er museets markering av at det er 75 år siden slutten på andre verdenskrig og slutten på Holocaust.

Da krigen var over i 1945 var den jødiske befolkningen i Trondheim halvert. De jødene som kom tilbake – fra flukt eller fangenskap – sto på bar bakke. Det meste var tatt var fra dem i løpet av krigsårene.

Det startet med radioene i 1940. I 1941 tok nazistene over synagogen i Arkitekt Christies gate, og samme år begynte de første beslagleggelsene av eiendom. En lov av 26. oktober 1942 fratok norske jøder alt de eide.

I utstillingen «Hjemkomst» har vi samlet et utvalg stemninger og opplevelser, minner og fortellinger fra det jødiske samfunnet i Trondheim i årene 1945-1947. Gjennom intervjuer, filmer, lyd, fotografier, skjema og dokumenter, gjenstander, sitater og gjenfortellinger formidles ulike sider av hjemkomsten.

Lettelsen over å komme hjem og fortvilelse over alle som var borte. Avmaktsfølelsen i møtet med et byråkrati som egentlig skulle hjelpe. Ønsket om å gjenreise det jødiske samfunnet – og opplevelsen av antisemittisme som fortsatt kunne dukke opp når man minst ventet det.

Utstillingen er blitt til i samarbeid med Ablemagic AS og Rallar arkitekter AS og med hjelp av tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, stiftelsen Fritt ord og Kulturrådet. Musikken i utstillingen er komponert og framføres Trygve Brøske.

Podkaster fra Jødisk museum Trondheim

Jødisk museum Trondheim produserer egne podkaster om ulike tema

Podkaster fra Jødisk museum Trondheim

Utstillingen Hjemkomst 1945-47

Utstillingen "Heia Jødene!"

Digitalt museum

Samling og arkiv

Antisemittisme - før og nå

Undervisningsfilmer

Jødiske fotspor i nord

Om bygningen

Snublesteiner

Utstillingen "Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim"

Utstillingen "Fra shtetl til stiftsstad"

Podkaster fra Jødisk museum Trondheim

Jødisk museum Trondheim produserer egne podkaster om ulike tema

Podkaster fra Jødisk museum Trondheim

Utstillingen Hjemkomst 1945-47

Utstillingen "Heia Jødene!"

Digitalt museum

Samling og arkiv

Antisemittisme - før og nå

Undervisningsfilmer

Jødiske fotspor i nord

Om bygningen

Snublesteiner

Utstillingen "Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim"

Utstillingen "Fra shtetl til stiftsstad"