Samling og arkiv
Innholdsbilde

Jødisk museum Trondheim har en omfattende og unik samling. Den består av flere tusen fotografier og gjenstander. Samlingen er svært spesiell, både på grunn av sin størrelse og fordi den består av materiale som andre steder i Europa ble ødelagt eller forsvant under andre verdenskrig.
Bilder av noen av gjenstandene fra museets samling, kan du se her i Digitalt museum og på nettresursen Jødiske fotspor i nord.

Innholdsbilde