Digitalt museum
Innholdsbilde

I 2019 publiserte Jødisk museum sine første museumsgjenstander på Digitalt museum; en nettside som lar museum fra hele landet presentere museumsgjenstander fra museum i hele landet.

Målet med DigitaltMuseum er at museenes samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted. Håpet er at samlingene nå enklere skal kunne brukes til bildesøking, fordypning, studier, undervisning og felles kunnskapsbygging.

Jødisk museum vil fortsette arbeidet med å publisere gjenstander fra museets samling, slik at den vil bli tilgjengelig også for de som ikke har muligheten til å besøke oss.

Du kan se gjenstandene her: www.digitaltmuseum.no