Om museet

  Jødisk museum Trondheim har som mål å ta vare på, videreføre og formidle kunnskap om jødisk tradisjon, kultur og historie i Midt- og Nord-Norge.

  Jødisk museum Trondheim er et offentlig støttet kulturhistorisk museum med utgangpunkt i den jødiske historien i Midt- og Nord-Norge. Museet åpnet 12. mai 1997 og var en gave til Trondheim i anledning byens tusenårsjubileum. Museets utstillinger formidler jødisk historie og kultur i det nordenfjeldske området, fra før, under og etter andre verdenskrig.

  Jødisk museum holder til i samme bygning som Det jødiske samfunn i Trondheim og Europas nordligste synagoge. Museet har rundt sju medarbeidere fordelt på to fastansatte og fem deltid- og prosjektansatte guider og vakter.
  Jødisk museum Trondheim skal gjennom dialog, innsamling, registrering, bevaring og formidling, bidra til å forvalte deler av norsk jødisk kulturarv. Museet belyser temaer som innvandring, mangfold, identitet, integrering, antisemittisme før og nå, folkemord samt forholdet mellom minoritetskultur og majoritetssamfunnet. Et stort antall av museets besøkende er elever fra ungdomsskole og videregående skole samt studenter.

  Jødisk museum Trondheim samarbeider med andre museer lokalt og nasjonalt, blant dem Museene i Sør-Trøndelag, Falstadsenteret, Jødisk museum Oslo, Justismuseet, Rustkammeret og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Museet er medlem i Association of European Jewish Museums, AEJM.

  Jødisk museum Trondheim er støttet av Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Kulturdepartmentet.

  Om bygningen

  Om bygningen

  Museets formål

  • Formidle jødisk kultur, riter og tradisjoner.
  • Formidle jødisk innvandringshistorie i Midt- og Nord-Norge.
  • Fortelle hvordan jødiske innvandrere har integrert seg og skapt seg sin plass i samfunnet, og med det formidle kunnskap med overføringsverdi til andre minoritetsgrupper.
  • Rette søkelyset på rasistisk begrunnet folkemord generelt gjennom beskrivelsene fra Holocaust.
  Ansatte
  Ulf Ingemar Gustafsson
  Direktør
  ulf@jodiskmuseum.org
  Tlf: 40169801
  Rune Frøhaug
  Museumspedagog
  rune@jodiskmuseum.org
  Tlf: +47 401 69 8 01
  Agnete Eilertsen
  Konservator
  agnete@jodiskmuseum.org
  Tlf: +47 401 69 8 01
  Eirik Wicklund
  Formidler
  eirik@jodiskmuseum.org
  Tlf: 40169801
  Styret
  Merethe Baustad Ranum
  Styreleder
  Henriette Kahn
  Nestleder
  Torunn Herje
  Styremedlem
  Daniel Johansen
  Styremedlem
  Catherine Kahn
  Styremedlem
  Alexandra Esdaile
  Vararepresentant