Om oss Jødisk museum Trondheim

  Jødisk museum Trondheim skal forske, formidle, og forvalte historier, kilder og gjenstander knyttet den Jødiske historien i det Nordenfjeldske Norge.

  Jødisk museum Trondheim er et offentlig støttet kulturhistorisk museum som formidler, forsker på og forvalter den jødiske historien i det Nordenfjeldske Norge. Museet åpnet 12. mai 1997 og var en gave til Trondheim i anledning byens tusenårsjubileum.

  Jødisk museum Trondheim holder til i samme bygning som Det jødiske samfunn i Trondheim (DJST) og i Europas nordligste synagoge.

  Museet har 5 fast ansatte medarbeidere, samt et flertall dyktige timeansatte guider og vakter.

  Jødisk museum Trondheim skal gjennom forskning, formidling, innsamling og forvaltning av våre samlinger - ivareta fornying av museets virksomhet. Museet skal etterstrebe god tilgjengelighet av våre utstillinger, samlinger og vår kompetanse. Basisfunksjoner som forskning, formidling, innsamling og bevaring skal holde høy kvalitet, og skal skje i samarbeid med andre relevante aktører i samfunnet. De faglige og museumsetiske retningslinjene til International Council of Museums (ICOM) og Norges Museumsforbund, er førende for museets virksomhet.

  Jødisk museum Trondheim skal være et kompetanse- og ressurssenter for jødisk historie i det Nordenfjeldske Norge. Vi samarbeider med Jødisk museum Oslo (JmO), Falstadsenteret, Narvikssenteret, Justismuseet, Rustkammeret, Museene i Sør-Trøndelag (MIST), Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Wergelandsenteret. I tillegg samarbeider vi med institusjoner som formidler historien til andre nasjonale minoriteter, som Samien Sijte, Glomdalsmuseet, Norsk Skogsfinsk Museum, og Vadsø museum.

  Museet er medlem i Association of European Jewish Museums (AEJM), og vi deltar aktivt i ulike internasjonale samarbeidsfora og prosjekter. Vi har et tett og godt samarbeid med NTNU og deres forskningsmiljøer.

  Jødisk museum Trondheim mottar støtte til drift fra Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Kulturdepartmentet.

  Om bygningen

  Om bygningen

  Museets formål

  • Formidle jødisk kultur, riter og tradisjoner.
  • Formidle jødisk innvandringshistorie i Midt- og Nord-Norge.
  • Fortelle hvordan jødiske innvandrere har integrert seg og skapt seg sin plass i samfunnet, og med det formidle kunnskap med overføringsverdi til andre minoritetsgrupper.
  • Rette søkelyset på rasistisk begrunnet folkemord generelt gjennom beskrivelsene fra Holocaust.
  Ansatte
  Ulf Ingemar Gustafsson
  Direktør
  ulf@jodiskmuseum.org
  Tlf: 40169801
  Rune Frøhaug
  Museumspedagog
  rune@jodiskmuseum.org
  Tlf: +47 401 69 8 01
  Agnete Eilertsen
  Konservator
  agnete@jodiskmuseum.org
  Tlf: +47 401 69 8 01
  Eirik Wicklund
  Formidler
  eirik@jodiskmuseum.org
  Tlf: 40169801
  Styret
  Merethe Baustad Ranum
  Styreleder
  Henriette Kahn
  Nestleder
  Torunn Herje
  Styremedlem
  Daniel Johansen
  Styremedlem