Utstillingen "Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim"
Innholdsbilde

Utstillingen «Borte. Hjemme. Holocaust i Trondheim» åpnet 12. juni 2019. I utstillingen får den besøkende møte historiene til et utvalg på 16 personer fra Trondheim og det nordenfjelske som ble offer for folkemordet på jødene under andre verdenskrig.

Innholdsbilde

Utstillingen om den frykteligste, store historien har fått plass i det minste rommet i Jødisk museum Trondheim. Historikere, forfattere og kunstnere har i 75 år forsøkt å beskrive, analysere og forstå Holocaust. Utstillingen bygger på dette. Samtidig er det gjort noen tydelige valg som gjør dette prosjektet til noe eget. Integrering av byrommet, og bruk av fotografier og sitater som levninger er eksempler. Gjennom korte, egenproduserte tekster sies det noe om livet til 16 mennesker som alle var direkte berørt av Holocaust.

Det er ingen liten oppgave, og det er en oppgave vi har tatt på stort alvor. Nærhet, verdighet og faktabasert kunnskap er ord som har gått igjen når prosjektgruppen som har stått for arbeidet har diskutert hva vi «vil» med materialet.
(Historiker Tor Einar Fagerland om prosjektet.)

Prosjektgruppen ble nedsatt i august 2018 og besto av følgende:

  • Jon Reitan, historiker og førsteamanuensis, Nord universitet
  • Tor Einar Fagerland, historiker og førsteamanuensis, NTNU
  • Atle Aas AS, arkitektfirma
  • Ingrid Bugge Dystland, konservator, MiST
  • Aurora Jacobsen Evenshaug, formidler, Jødisk museum Trondheim
  • Henriette Kahn, nestleder styret Jødisk museum Trondheim
  • Hanna Mellemsether, rådgiver, MiST
  • Tine Komissar, daglig leder og prosjektleder, Jødisk museum Trondheim
  • Ablemagic AS, utvikler av digitale verktøy, www.ablemagic.no/
Innholdsbilde

Appen "Hjemme. Borte".

Til utstillingen hører også en nyutviklet app. Med appen kan man finne steder og informasjon i byrommet i Trondheim med tilknytning til de personene vi møter i utstillingen, og i tillegg andre punkter i byen som kan fortelle om den tyske okkupasjonen 1940 – 1945.