Antisemittisme - før og nå
Innholdsbilde

«Antisemittisme – før og nå» er en læringsressurs utviklet av Jødisk museum Oslo for elever og lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Ordet antisemittisme tas i bruk i lærebøker og forskningslitteratur, i politiske debatter og i pressen. Men hva er egentlig antisemittisme? Hvor kommer antisemittismen fra, og hvordan har den endret seg gjennom historien? Og hvilke uttrykksformer får den i dagens samfunn? Antisemittisme – før og nå retter søkelys på alle disse problemstillingene.

Antisemittismen knyttes gjerne til Holocaust: nazistenes forsøk på å tilintetgjøre de europeiske jødene under andre verdenskrig. Antisemittismen har imidlertid lengre røtter enn som så. I middelalderen og tidlig nytid ble jødene anklaget for å true kristendommen og den kristne befolkningen.

På 1700- og 1800-tallet ble den religiøse argumentasjonen supplert med, og delvis erstattet av, nye ideologiske motiver. Jødene ble fra nå av karakterisert som en kultur, nasjon og/eller «rase», og ikke bare som en religiøs gruppe. Det ble hevdet at de hadde negative egenskaper lagret «i blodet».

Antisemittiske forestillinger lever videre i vår egen tid. De siste årene har det for eksempel vært rettet flere terrorangrep mot jødiske mål. I Norge er det blitt dokumentert at ordet «jøde» brukes som skjellsord blant skoleelever. Kunnskap om antisemittismens historie og antisemittisme som fenomen er derfor fremdeles aktuell og viktig.

Besøk siden på http://antisemittisme-forogna.no/