Undervisningsfilmer
Innholdsbilde

I samarbeid med Jødisk Museum i Oslo har vi laget åtte undervisningsfilmer som gir en innføring i hvordan jødiske høytider og seremonier feires i Norge. Filmene er tilgjengelig for skoler som ikke har anledning til å besøke våre to museer.

For å få tilgang til undervisningsfilmene, fyll ut skjemaet på www.jodiskmuseumoslo.no/undervisningsfilmer.

Filmene er laget med støtte fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kulturrådet.