Jødiske fotspor i nord
Innholdsbilde

Jødisk museum Trondheim står bak nettressursen "Jødiske fotspor i nord". Hensikten er å samle kilder til en nettvandring som kan fungere både som et annerledes undervisningsopplegg for elever i ungdomsskole og videregående skole, samt for andre samfunns- og historieinteresserte. Dette er en ny måte å få innblikk i norsk-jødisk liv på, med lokalt perspektiv og spor fra ens eget nabolag.

På jodiskefotspor.no kan man reise digitalt i et norgeskart og lete både i geografien og på en tidslinje. I tillegg kan man fordype seg i familiehistorier eller enkeltpersoners livshistorier, i såkalte "fotspor".

Besøk nettsiden på jodiskefotspor.no