Utstillingen Hjemkomst 1945-47 Om å komme hjem etter andre verdenskrig.

Utstillingen Hjemkomst 1945 – 47 i Jødisk museum Trondheim er en opplevelsesbasert utstilling og nettsted om hjemkomsten for jødene fra Trondheim etter andre verdenskrig. Utstillingen er midlertidig og vil stå i ett år.

Her kan du finne vår digitale versjon av utstillingen.


Utstillingen er museets markering av at det er 75 år siden slutten på andre verdenskrig og slutten på Holocaust.

Da krigen var over i 1945 var den jødiske befolkningen i Trondheim halvert. De jødene som kom tilbake – fra flukt eller fangenskap – sto på bar bakke. Det meste var tatt var fra dem i løpet av krigsårene.

Det startet med radioene i 1940. I 1941 tok nazistene over synagogen i Arkitekt Christies gate, og samme år begynte de første beslagleggelsene av eiendom. En lov av 26. oktober 1942 fratok norske jøder alt de eide.

I utstillingen «Hjemkomst» har vi samlet et utvalg stemninger og opplevelser, minner og fortellinger fra det jødiske samfunnet i Trondheim i årene 1945-1947. Gjennom intervjuer, filmer, lyd, fotografier, skjema og dokumenter, gjenstander, sitater og gjenfortellinger formidles ulike sider av hjemkomsten.

Lettelsen over å komme hjem og fortvilelse over alle som var borte. Avmaktsfølelsen i møtet med et byråkrati som egentlig skulle hjelpe. Ønsket om å gjenreise det jødiske samfunnet – og opplevelsen av antisemittisme som fortsatt kunne dukke opp når man minst ventet det.

Utstillingen er blitt til i samarbeid med Ablemagic AS og Rallar arkitekter AS og med hjelp av tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, stiftelsen Fritt ord og Kulturrådet. Musikken i utstillingen er komponert og framføres Trygve Brøske.
Se en smakebit fra utstillingen her.

Av hensyn til smittevern kan museet ta i mot besøk av inntil 25 personer om gangen. Åpningstidene i sommer mellom 15. juni og 15. august er:

Mandag til fredag kl 10.00 - 16.00.

Søndager kl 12.00 - 15.00

Utstillingen vil stå til 15. juni 2021.

Innholdsbilde