Hjemme. Borte. Jødene fra Trondheim.

Hvordan livnærte de første jødene seg da de kom til Norge?
Hvordan var det jødiske hverdagslivet i Trondheim før 2. verdenskrig?
Hva skjedde med jødene fra Trondheim under 2. verdenskrig?

Jødenes historie i Norge er kort sammenlignet med andre europeiske land, for jødene fikk ikke bosette seg i landet før 1851. De første jødene i Trondheim kom til byen rundt 1880-tallet. Det vokste da frem et rikt jødisk menighets- og foreningsliv, og de deltok aktivt i idrett, kulturliv og samfunnsdebatt. Integreringen i det nye landet var kommet langt da katastrofen inntraff i 1940. Den tyske okkupasjonen av Norge førte til en rekke diskriminerende anti-jødiske tiltak, og senere til deportasjon og tilintetgjørelsen av den jødiske befolkningen i Trondheim og Norge.

Med freden fulgte den fryktelige sannheten om at nesten ingen av de deporterte noensinne ville komme tilbake. Etterkrigstiden ble tung for de overlevende norske jødene, men til tross for det store tapet ble det jødiske livet langsomt bygget opp igjen.

Undervisningsopplegget «Hjemme. Borte. Jødene fra Trondheim» vil gi elevene en innføring i historien om jødene fra Trondheim og hva som skjedde i byen under andre verdenskrig. Elevene skal få utforske utstillingen «Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim» og appen «Hjemme. Borte.» for å lære om norsk-jødisk historie gjennom enkeltpersoner og familiehistorier. Disse historiene gjør den jødiske historien mer konkret og levende, og gir et innblikk i hvilke skjebner den jødiske befolkningen møtte under krigen.

I grupper vil elevene få arbeide med én historisk person fra utstillingen som skal presenteres for klassen. I tillegg får gruppene utdelt en historisk kilde knyttet til sin historiske person. Gjennom kildebruk vil elevene få innsikt og forståelse av bruken av historiske kilder sett i sammenheng med hendelser fra andre verdenskrig i Norge. Gjennom undervisningsopplegget vil elevene også få lære om antisemittisme, samt reflektere over hva dette og andre fordommer kan føre til.

Les mer om utstilling her.