Hjemme. Borte. Jødene fra Trondheim.

Hvordan livnærte de første jødene seg da de kom til Norge?
Hvordan var det jødiske hverdagslivet i Trondheim før 2. verdenskrig?
Hva skjedde med jødene fra Trondheim under 2. verdenskrig?

Jødenes historie i Norge er kort sammenlignet med andre europeiske land, for jødene fikk ikke bosette seg i landet før 1851. De første jødene i Trondheim kom til byen rundt 1880-tallet. Det vokste da frem et rikt jødisk menighets- og foreningsliv, og de deltok aktivt i idrett, kulturliv og samfunnsdebatt. Integreringen i det nye landet var kommet langt da katastrofen inntraff i 1940. Den tyske okkupasjonen av Norge førte til en rekke diskriminerende anti-jødiske tiltak, og senere til deportasjon og tilintetgjørelsen av den jødiske befolkningen i Trondheim.

Med freden fulgte den fryktelige sannheten om at nesten ingen av de deporterte noensinne ville komme tilbake. Etterkrigstiden ble tung for de overlevende norske jødene. Det jødiske livet ble langsomt bygget opp igjen.

Undervisningsopplegget «Hjemme. Borte. Jødene fra Trondheim» vil gi elevene en innføring i historien om jødene fra Trondheim og hva som skjedde i byen under andre verdenskrig. Gjennom å utforske utstillingen «Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim» og appen «Hjemme. Borte» får elevene kunnskap om norsk-jødisk historie. Historien blir fortalt gjennom enkeltpersoner og familiehistorier. Den jødiske historien blir på den måten mer konkret og levende. Elevene får også førstehåndserfaring med historisk kildemateriale som gir innsikt i norsk krigshistorie.