Purimfeiring på 1950-tallet

Jødisk museum Trondheim vil i disse ukene forsøke litt oftere å vise bilder og gjenstander fra museets samling. Midlertidig kaller vi spalten Ukas gjenstand. Når skolene åpner igjen og museet fungerer som normalt, går vi tilbake til Månedens gjenstand.


Fotografiet er tatt under en Purim-feiring i 1955 og viser fra venstre Sonja Bodd, Albert Ragle, Sara Ragle, Frida Kahn og Anna Isaksen (foran).

Purim er en høytid som feires i februar/mars. Man minnes dronning Esther som forhindret et folkemord på jødene. Til purim har man karneval og lystige fester. Det er også vanlig å gi penger til veldedighet og å gi kurver med mat, godteri og lignende til venner, eldre og slektninger.

Fotografiet er ett av flere tusen fotografier i museets samling.