September 2021 - Bønneboka til Tibor Taglicht

Denne måneden ønsker vi å trekke frem bønneboka til Tibor Taglicht. Tibor kom til Norge sammen med sin søster Vera med en aksjon av Nansenhjelpen. De var to av i alt 39 jødiske barn som kom til Norge fra søndre Europa høsten 1939, og skulle oppholde seg midlertidig frem til foreldrene hadde funnet et nytt sted de kunne bosette seg i trygghet. Tibor ble sendt til Trondheim og fikk bo en stund hos Mille og Wulf Klein, som bodde Museumsplass sammen med barna Abraham og Cissi.

Etter hvert kom Tibor sammen med Vera til Nesjestranda og ble en del av familien til sogneprest Aksel Kragset. Her bodde de et års tid, frem til det ble bestemt at det var best at søskenparet kom seg i trygghet til Sverige. Flukten startet så sent som i februar 1943, men den gikk ikke som planlagt. De ble arrestert i Lillestrøm som følge av at fluktnettverket hadde blitt infiltrert. Tibor og Vera ble deportert med skipet Gotenland og ble drept i Auschwitz ved ankomst 3. mars 1943.

Bønneboka til Tibor har overlevd tidens tann, og er et viktig minne om Tibor og Vera sitt liv og skjebne under andre verdenskrig. Abraham Klein ga bønneboka til Tibor da han var i Trondheim. Fremst i boka skrev Abraham en hilsen: «Bruk den flittigt, Tibor! Med hilsen fra A. Klein, Museumsplass 3, Tr.heim». Tibor fikk aldri mulighet til å bruke den så flittig som man skulle ha ønsket, men Tibor og Vera lever sterkt i minne i den vesle bygda og til familien Kragset den dag i dag.

Kilder:

Nøsen, Ann Eli, «Barna vinket farvel, men ante ikke at de var på vei til gasskammeret», https://www.nrk.no/mr/historien-til-soskenparet-tibor-og-vera-taglicht-som-dode-i-auschwitz-preger-fortsatt-nesjestranda-1.15268463, 31.12.20, hentet 21.09.21

Jødisk museum Trondheim, «Tibor og Vera Taglicht», https://www.jodiskefotspor.no/artikel/tibor-og-vera-taglicht, hentet 21.09.21