Ukas gjenstand - Pesach i Lofoten

Jødisk museum Trondheim vil i disse ukene forsøke litt oftere å vise bilder og gjenstander fra museets samling. Midlertidig kaller vi spalten Ukas gjenstand. Når skolene åpner igjen og museet fungerer som normalt, går vi tilbake til Månedens gjenstand.

Denne uka deler vi et bilde fra feiringen av Pesach som feires denne uka. Pesach handler om utgangen av Egypt og har vært svært viktig å markere for jøder over hele verden til alle tider.

Pesach var også viktig for disse omreisende jødiske handelsmennene som var på jobb i Lofoten under Lofot-fisket ved århundreskiftet 1900. Mennene på bildet feirer her helligdagen sammen, uten familiene sine. Bildet, som ble tatt i Lofoten, ble gitt til Jødisk museum Trondheim på 1990-tallet. Det viser handelsreisende fra Trondheim og Kristiansund.

Pesach falt ofte sammen med avslutningen på Lofotfisket. De handelsreisende hadde mye med seg i bagasjen. Varer som klokker, tekstiler, smykker, husgeråd og mye annet. I tillegg valgte flere å tynge børen med eget rituelt utstyr som kokekar, bedesjal, bønnebøker og bederemmer. Handelsmennene dro hit fordi her var det samlet mye folk på denne tiden av året, og dermed også penger i omløp og sjanser for en god handel. Hurtigruten brukte flere døgn på strekningen mellom Lofoten og Trondheim, så det var ikke alltid lett å komme seg hjem for å feire der. Og etter Lofotfisket var det ikke uvanlig at noen fortsatte reisen enda lenger nord, til Finnmark.

Pesach er i dag en hjemmets helligdag, men i antikken feiret man Pesacḥ ved å valfarte til tempelet i Jerusalem, hvor man samlet seg for å ofre og be. Selv om Pesacḥ ofte kalles «jødisk påske», er det en tradisjon som startet lenge før påsken oppsto med kristendommen.

Etter at tempelet ble ødelagt har ritualet rundt Pesaḥ skiftet fokus til både synagogen og hjemmet, men det er i hjemmet det mest kjente og viktige ritualet oppleves blant familie og venner, nemlig Seder-aftenen. Ifølge bibelen var jødene slaver for Faraoene i Egypt, og Pesaḥ feires for å minnes hvordan Moses, med Guds hjelp, sikret jødenes utgang fra Egypt; fra fysisk og åndelig slaveri til full frihet som et folk. Talmud instruerer om at “hver generasjon er forpliktet til å anse seg selv som om de kom ut av Egypt. Det står i Tora: ‘Dere skal fortelle deres barn på den dagen og si; basert på det som Gud har gjort for meg da jeg kom ut av Egypt’´´[1]

Hvordan feirer man Pesaḥ?

For å oppfylle påbudet om å videreformidle og gjenoppleve historien om utgangen fra Egypt utfører man et rituelt måltid de to første kveldene i Pesaḥ, kalt Seder. Ordet «seder» betyr orden, for på disse kveldene skjer alt etter klare retningslinjer og en bestemt rekkefølge. Ved å lese, synge, stille spørsmål og spise symbolske matretter lever man seg inn i historien, og måltidet tar ofte flere timer.

Kilder: Jon Reitan: Jødene fra Trondheim. Trondheim 2005,
Jødedommen.no

Innholdsbilde