Når hatprat rammer - podkast fra Jødisk museum Trondheim

Ny podkast om hatprat

I den fjerde podkasten til Jødisk museum Trondheim skal vi høre om språk og ordbruk med en nedsettende betydning. Betegnelser som jøde, homo, bitch, pakkis eller andre skjellsord om minoriteter, funksjonshemmede eller andre grupper blir brukt i hverdagsspråket. Språk er med på å påvirke normer og holdninger, og derfor også hvordan vi ser på andre og verden rundt oss.

Kan vi bli kvitt denne ukulturen hvis vi lærer oss et mer empatisk språkbruk fra vi er små? Det tror en av deltakerne i podkasten, der du får møte representanter for kampanjen Stopp hatprat, Skeiv ungdom og Jødiske veivisere i tillegg til fagfolk som jobber med problematikken.

Podkasten er produsert med støtte fra Handlingsplanen mot antisemittisme og er publisert av Jødisk museum Trondheim ved Tine Komissar og Emily Luthentun.

Lytt her.

Innholdsbilde