Månedens gjenstand: bestilling av usyret brød med kosherbevis

Pesach er en av de viktigste jødiske høytidene. Under feiringen minnes man israelittenes slavetid i Egypt, og feirer deres frigjøring under Moses. I kapittel 15 i Andre mosebok står det om hvordan Herren – israelittenes Gud – innstiftet denne høytiden som en minnedag for israelittene. Han fortalte at han skulle slå i hjel alle de førstefødte sønnene av Egypt, men gå forbi de hjemmene som var markert med blod. Israelittene malte derfor sine dørstolper med blod fra offerlammet, og ble spart. Det hebraiske verbet for å «gå forbi» – pasach – kan være opphavet til ordet pesach. Dette gjenspeiles blant annet i den engelske betegnelsen for høytiden: «passover».

Et annet navn for denne høytiden er hag ha-matzot, De usyredes brøds høytid. I samme kapittel sier Herren at israelittene skal holde en hellig samling på denne dagen og spise usyret (ugjæret) brød. Usyret brød kalles matza, eller matzot i flertall. Dette skulle være til minne om de som måtte flykte fra Egypt i all hast, og ikke rakk å la brødene heve før de dro.

Å spise matzot under pesach er en vanlig tradisjon i dag og følges av de fleste jøder verden over. For mange jøder er det viktig at brødet de spiser er kosher, altså laget i henhold til jødisk religiøs lov. Matzot skal for eksempel bakes fort, slik at brødet ikke rekker å heve. I tillegg må de to ingrediensene, mel og vann, holdes adskilt inntil bakingen begynner. For matzot som skal spises under pesach er reglene enda strengere. Det er vanlig at en religiøs instans kontrollerer at en koshermatprodusent følger disse reglene.

Månedens gjenstand er et dokument tilsendt Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim i 1961, med bekreftelse på en bestilling av matzot, og påfølgende kosherbevis. Produsenten av brødene er nederlandske «Hollandia». Bestillingen er på 224 kilo matzabrød, og 100 kilo matzamel.

I midten av dokumentet ser man kosherbeviset, utstedt av Overrabbinatet i Nederland. På hebraisk står det «koscher til pesach» med store bokstaver, samt gjeldende årstall i både jødisk og gregoriansk tidsregning («5721-1961»). Overrabbinatet i Nederland har vært en viktig autoritet for koschersertifisering av matprodukter siden 1945.

Innholdsbilde

Det jødiske samfunnet i Trondheim bestiller fortsatt matzot fra Hollandia den dag i dag, som sertifiseres av Overrabbinatet i Nederland.

I år, 2022/5782, foregår pesach fra 15. til 23. april.

Kilder
Bibelen, 2 Mos 12,15. https://bibel.no/nettbibelen?b...
Chief Rabbinate of Holland, hjemmeside (eng.) http://www.kosherholland.nl/en...
Hollandia, hjemmeside https://www.hollandiamatzes.nl...
«Matza», Store norske leksikon, https://snl.no/matza
«Pesach», Store norske leksikon, https://snl.no/pesach
What is Passover (Pesach)? https://www.chabad.org/holiday...