Jødenes historie i Norge gjennom 300 år

Oskar Mendelsohns store verk om jødenes historie i Norge blir gitt ut i ny utgave. Jødisk museum Trondheim inviterer til foredrag og samtale om boka torsdag 5. desember kl 19.00.

Oskar Mendelsohn var den første som på systematisk måte samlet historien om Norges eldste og minste nasjonale minoritet mellom to permer.

I år er det 50 år siden første bind utkom, og begge bind har i mange år vært ute av trykk.

Oskar Mendelsohn var trønder, men flyttet til Oslo på førtitallet. «Jødenes historie og liv i Norge gjennom 300 år» er Mendelsohns livsverk, som han arbeidet med i over 30 år.

Vi spør blant annet hva dette verket har betydd for forståelsen av den norsk-jødiske historien og for innsatsen hans for dem som i dag arbeider med dette feltet.

Forlaget Press ved redaktør Håkon Harket, forsker ved HL-senteret Synne Corell og førsteamanuensis Jon Reitan ved Nord Universitet vil gi ulike innfallsvinkler til Mendelsohns verk, blant annet om boka har påvirket hvordan norske jøder er blitt omtalt i den norske offentligheten gjennom etterkrigstiden.