Februar 2022 - J-stempel

Månedens gjenstand er et J-stempel som ble brukt til stempling av jøders legitimasjonskort under andre verdenskrig. Dette stempelet ble brukt av Strinda politikammer, og var et av 700 som Politidepartementet hadde bestilt fra Johs. Krogstie Stempelfabrik & Gravøranstalt i Oslo.

I januar 1942 ble jøder i Norge pliktige til å møte opp på politistasjonen for å få et stempel i legitimasjonskort eller andre identifikasjonsdokument. Dette var en stor «J» og det ble godt synlig hvilken bakgrunn man hadde.

Kunngjøringen om stemplingen ble publisert i aviser rundt om i landet, og stemplingen måtte skje innen 1. mars. Unnlatelse ville bli straffet med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Kunngjøringen gjorde det klart hvem som ble ansett som jødisk, og baserte seg på datidens vitenskap om rasebiologi. Hadde man minst tre besteforeldre som var av «rase fulljødiske», så skulle man ha stempelet. Det samme gjaldt også om man var «jødisk bastard» med to jødiske besteforeldre. I tillegg skulle alle som var gift med en jøde ha stempel, samt alle øvrige medlemmer av det mosaiske trossamfund.


Innholdsbilde

Gjennomføringen av dette tiltaket var en del av arbeidet om å få en stadig bedre oversikt over jødene som bodde i Norge. Det bidro også til at Politidepartementet kunne utarbeide et eget kartotek over den norsk-jødiske befolkningen, som senere ble et verktøy under arrestasjonene og deportasjonene av norske jøder.

Justismuseet donerte gjenstanden til Jødisk museum Trondheim i 1997, og det er en viktig historisk gjenstand i samlingen vår.

Kilder:

Bruland, Bjarte, «Holocaust i Norge», Dreyer forlag, 2017, Oslo

Digitalt museum, «Stempel», <https://digitaltmuseum.no/021028341381/stempel>, hentet 28.02.2022

Faksimile fra Aftenposten 22.01.1942, <https://www.nb.no/items/1134a88850b1ff0f3d008416bcf270f2?page=7>, hentet 25.02.2022

Jødisk museum Trondheim