Den internasjonale Holocaustdagen 2020

Hva er venstresidas forhold til antisemittisme?

I anledning den internasjonale Holocaustdagen inviterer Det jødiske samfunn i Trondheim, Jødisk kulturfestival Trondheim, Jødisk museum Trondheim og Litteraturhuset i Trondheim til debatt om venstresidas forhold til antisemittisme.


Hva er forholdet mellom antisemittisme og antisionisme, kan man være antisionist uten å være antisemitt? Hvor går grensen mellom antisemittisme og legitim kritikk av den israelske statens politikk? Blir merkelappen antisemittisme brukt for å hindre legitim kritikk av den israelske statens politikk?

Hovedappell:
Robert Mood, president i Norges Røde Kors

Deltakere i paneldebatten:
Nik Brandal, historiker, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole. Arbeidsområder: Politisk ekstremisme, totalitarisme, folkemord

Ronny Kjelsberg, styremedlem Rødt Trøndelag. Universitetslektor ved NTNU. Skrevet artikler og deltatt i debatten på venstresida rettet mot krefter som lefler med antisemittisk tankegods i sin motstand mot Israel.

Vibeke Mo, stipendiat og prosjektkoordinator ved Holocaustsenteret

Claudia Lenz, professor ved Menighetsfakultetet, rasisme og antisemittisme. Statsviter og filosof fra Universitetet i Hamburg. I den senere tid skrevet om Gaarder-saken. Har vært involvert i flere forskningsprosjekter, bl.a. ved HL-senteret.

Ordstyrer er Jo Skårderud, journalist i avisa Klassekampen.

Inngang: Gratis

Bildet viser brødrene Asriel Berl og Assor Hirsch, og Julius Paltiel (i midten), som alle tre overlevde konsentrasjonsleirene Auschwitz og Buchenwald.