Brev fra universitetet i Leipzig

Hirsch (Herzel) Isaksen hadde søkt om å bli tatt opp til tannlegestudier ved universitetet, men fordi han ikke var av «arisk opprinnelse» kom han ikke inn. Brevet er datert til 12. juni 1933. Bare fem måneder tidligere ble Adolf Hitler valgt til rikskansler i Tyskland, og brevet er et tydelig eksempel på den antisemittiske politikken som nå styrte landet.

Oversettelse av brevet fra universitet i Leipzig:

Grunnet Deres forespørsel meddeler vi Dem, at De er påmeldt til preklinisk kurs i vintersemesteret 33/34, forutsatt at De er av arisk opprinnelse. Vi ber De om å gi oss tilbakemelding i tidsrommet 15.-20.7 om De ønsker å beholde registreringen; hvis ja ber vi De om å registrere Dem i tidsrommet fra 27.-30.10 og å være tilstede den 1.11.33 kl. 10 på formiddagen til en førsamtale og tildeling av plass, hvis ikke vil De automatisk miste Deres plass.