Beslagleggelsen av synagogen 21. april 1941

«Etter påske, om morgenen den 21. april 1941, rykket tyskerne inn i synagogen uten forutgående varsel eller noen beslagleggelsesordre»

Sitatet er hentet fra «Jødenes historie i Norge» av Oskar Mendelsohn, og det illustrerer hva som skjedde for 80 år siden da synagogen i Trondheim ble tatt. Synagogeforstanderen Aron Mendelsohn og en håndfull andre personer klarte å redde ut noen få og viktige gjenstander fra synagogen før de ble nektet adgang. Av det som de ikke fikk hentet ut gikk det meste tapt. Det vitnes for eksempel om at en del religiøse gjenstander som bønnesjal og bøker ble slengt ut av vinduene og ødelagt.

Synagogen ble tatt i bruk som innkvarteringslokaler for tyske soldater. Gjennom krigen fungerte den som sovesal for gjennomgangstropper som overnattet der, og den ble utsatt for store ødeleggelser. Aron Mendelsohn og sønnen Oskar snek seg inn i bygningen på sensommeren 1941 da bygningen sto tom mellom to innkvarteringer. Dette gjenfortelles av Oskar som en sorgtung opplevelse for de begge da de så hvor dårlig behandlet synagogen var. Blant annet var toraskap og bimen ødelagt og benkeradene var stablet mot veggene. Galleriet så ut til å være brukt som barbersalong og det lå hår og skitt overalt. Lysekronene hadde blitt brukt som skyteskiver, og davidstjernene i vinduene var fjernet og erstattet med hakekors.

Da krigen var over i 1945, var synagogen et trist syn, slik som dette fotografiet fra 1945 vitner om. Bygningen var i elendig forfatning og det aller meste av inventaret var ødelagt. Arbeidet med å gjenreise synagogen var tung og krevende, og i tillegg stilte det seg mange spørsmål om hvordan den nye synagogen skulle se ut. Det ble lagt frem flere forslag, men det endelige valget ble å restaurere synagogen slik den var før krigen. Den ble langt på vei lik slik den hadde vært før krigen da de originale plantegningene ble brukt i prosessen. Den store endringen var at benkeradene ble kortere. Det totale antallet sitteplasser i synagogen, inkludert galleriet, ble halvert, som på sitt vis reflekterer det store tapet under Holocaust.

Innholdsbilde

Kilder:
Jødisk museum Trondheim
Oskar Mendelsohn «Jødenes historie i Norge»