Vi utvider vår nettressurs med nye artikler om Nerbyens jødiske historie!

Vi har utvidet vår nettressurs slik at du kan lære mer om Nerbyens jødiske historie!

Med midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet har vi kunnet finansiere en prosjektstilling til reasearch og produksjon av nye artikler til vår nettressurs, Jødiske fotspor i nord! Artiklene omhandler den jødiske handelshistorien i Norges eneste jødiske kvarter – Nerbyen i Trondheim.

Midlene kommer via KDDs Handlingsplan mot antisemittisme 2021-2023 – en videreføring. KDD understreker at Jødisk museum Trondheim har et «særskilt ansvar for formidling av jødisk liv og historie i Norge fra Trøndelag og nordover.» og at formidling om mangfoldet av jødisk liv og historie i Norge er en del av innsatsen for å forebygge antisemittisme.

Vi vil derfor fortelle litt om Jødiske fotspor i nord, hvordan vi har jobbet med det de siste årene og hvilke utvidelser vi nettopp har gjort.

Om Jødiske fotspor i nord

Nettressursen «Jødiske fotspor i nord» lanserte Jødisk museum Trondheim i 2018 med midler fra det daværende Kommunal - og moderniseringsdepartement og Stiftelsen Fritt ord. Siden den gang har det blitt en populær nettside, med over 36 400 visninger i 2023. Nettsida tilbyr en rekke artikler som tar for seg jødisk historie nord for Dovre, kategorisert etter fem tema: hverdagsliv, arbeidsliv, religiøst liv, Holocaust og livet etter Holocaust. Den har også egne ressurser og undervisningsopplegg som kan brukes av lærere og elever, hovedsakelig tiltenkt ungdomstrinnet og videregående.

Formatet på tekstene er hovedsakelig korte og lettfattelige artikler, som skal være tilgjengelige for både ungdommer og voksne. Vi har imidlertid også lengre artikler, der tematikken strekker seg over flere felt og en lengre historisk periode. Hovedfokuset for artiklene er de ulike jødiske familiene og deres historier.

Vårt ønske er å kontinuerlig utvide denne ressursen, slik at man kan lese om alle de jødiske familiene nord for Dovre.

Jødisk historie nord for Dovre - et pågående arbeid

Siden ressursen ble lansert har vi prioritert å vedlikeholde nettsiden ved å tilføre ny informasjon, relevant arkivmateriale, og ved å produsere nytt stoff.

Museumspedagog og historiker ved museet, Rune Frøhaug, har hatt ansvar for Jødiske fotspor i nord de siste årene. Blant annet har han gjort dypdykk i historiene til familiene Komissar, Kagan og Benkow. Dette arbeidet har resultert i en rekke lengre artikler i nettressursen om disse familiene, i tillegg til en artikkel om unntakstilstanden i Midt-Norge. Dette er familier og tema som ikke har blitt prioritert tidligere, og vi ønsker at mangfoldet i nettressursen skal gjenspeile mangfoldet til det jødiske miljøet i regionen oppigjennom historien.

Den nyeste utvidelsen av Jødiske fotspor i nord

De siste månedene har formidler Eirik Wicklund hatt 50% prosjektstilling med Jødiske fotspor i nord. Han har hovedsakelig fordypet seg i den jødiske handelshistorien i Nerbyen i Trondheim. Med grunnlag i denne tematikken har han produsert ni nye artikler om ulike jødiskeide forretninger i Nerbyen. I tillegg har han redigert eksisterende artikler med ny informasjon og relevant arkivmateriale. Research-arbeidet bak artiklene vil også bli en viktig ressurs for museets arbeid videre – og muligens for nye Fotspor-artikler i fremtiden.

Nerbyen har en spesiell status i norsk-jødisk historie som det eneste jødiske kvartalet man har hatt i Norge. Bydelen ble et samlingspunkt før jødiske innvandrere som ville slå seg ned og starte klesbutikk. Jødene i Nerbyen var pionerer innenfor omsetningen av billige klesvarer i Trondheim, og tiltrakk seg fremfor alt bønder og fiskere fra områdene rundt Trondheim. På det meste var det rundt 20 jødiskeide forretninger i Nerbyen på samme tid, mens det lå over 30 i Trondheim totalt. Andre verdenskrig og Holocaust betydde i praksis slutten på Nerbyen som jødisk handelskvarter, selv om enkelte startet opp med butikkdrift igjen etter krigen.

Fokuset har derfor vært å få frem noe av mangfoldet av ulike forretninger innenfor dette lille området i Trondheim, der det lå jødiskeide forretninger omtrent på hvert gatehjørne før andre verdenskrig.

Fremover kommer vi til å publisere materiale fra disse artiklene på våre sosiale medier, slik at offentligheten kan få et bedre innblikk i disse historiene.

Her er en oversikt over de nye artiklene, som tar for seg de jødiskeide forretningene i Nerbyen. Klikk på dem for å lese mer!

A. Mendelsohn

Bernhard Isaksen

Brødrene Isaksen

Isidor Isaksen og Isidors Magasin

Jacobsen & Bekker

Leonard Isaksens Sønner

M. Bekker

S. Abrahamsen

S. Lankelinsky


Samt et utvalg av artikler som er redigert:

Brødrene Dworsky

H. Wolfsohn

J. Jacobsen & Søn

S. Slotnik