Sveivegrammofon fra Ernst Savosnicks urmaker- og musikkforretning

Sveivegrammofon fra 1920 tallet fra Ernst Savosnicks Uhr og Musikkforretning, Trondhjem.

Ernst Savosnick var urmaker med forretning i Søndre gate 22 i Trondheim, som i dag huser Thon Hotell Nidaros, tidligere Gildevangen. Savosnick og familien var jødiske. Sønnen Robert var etter andre verdenskrig en kjent barnelege i byen.

Urmaker i mange deler av landet
Ernst var en dyktig forretningsmann og hadde arvet forretningen etter sin far Mikael, som også var urmaker. Denne sveivegrammofonen solgte han en gang før andre verdenskrig til Martin Nygård i Meløy kommune i Nordland. Det var ikke så rart for Ernst annonserte hyppig for sin forretning både i de lokale avisene i Trondheim og han reklamerte også for sine tilbud i andre deler av landet der kundene kunne sende sin bestilling og motta varene per post. Ikke bare solgte han klokker og ur, men også musikkinstrumenter, grammofoner og grammofonplater.

Butikken endret lokaler flere ganger, og holdt blant annet sted i Krambugata, Olav Tryggvassons gate 15 og Søndre gate 22.

Født i Sverige
Ernst Salomon Savosnick ble født 16. juli 1879 i Karlstad, Sverige, av foreldre Mikael og Bernhardine Savosnick. Ernst var et av sju søsken, og hele familien flyttet til Trondheim på slutten av 1800-tallet. Han utdannet seg til urmaker hos sin far, Mikael, og rundt 1907 startet han sin egen urmakerforretning som da lå i Krambugata. Rundt samme tid giftet han seg med Dika Matulsky. Hun ble født 13. juli 1880 i Malmø, og kom til Norge rundt århundreskiftet. Sammen fikk de to barn: Robert og Mikael.

Familien bodde først i Nedre Møllenberg gate 20, før de senere flyttet til Wessels gate 5. Der ligger det i dag en snublestein etter Ernst og sønnen Robert. Robert Savosnick overlevde Holocaust.

Her kan du lese og høre mer om skjebnen til Ernst Savosnick under andre verdenskrig.

Snublestein.no

Kilder:
jodiskefotspor.no
Digitalt museum
Statsarkivet i Trondheim ved Erlend Lund og Solrun Hommedal

Innholdsbilde