September 2022 - Assne Kahns dagbok

Denne måneden har vi funnet frem dagboka til Assne Kahn fra andre verdenskrig. Dagboka begynner tirsdag 9. april og Assne skrev nesten daglig frem til 23. juni 1940. Gjennom dagboka får vi et innblikk i hverdagen til Assne under de første dagene i krigen, flukten over grensa og livet de første ukene i Sverige.

Assne var 18 år da hun flyktet. Hun var født i 1922 og var det yngste barnet til Josef og Rosa Kahn (f. Fischer), og vokste opp i Nerbyen i Trondheim. Da krigen brøt ut flyktet hun fra byen allerede 9. april 1940. Hun flyktet sammen med svigerinnen Ranka Kahn (f. Hirsch), som var gift med broren Henrik. Assne begynner dagboka med:

«Tirsdag 9/4. Tyskerne befestet Trondheim, overalt plakater krig, de fire grusomme bokstaver. Hvad skulde vi gjøre nu? Tyskere hvor vi gikk og stod, jeg hadde ikke noe annet å gjøre en pakke sølvtøiet, skulde reise til Vikhammer kl. 2, men fikk ikke noen bil, det var min skjebne, dagen gikk sin vante gang, men kl. 5 hørte vi første bombingen, visste ikke hvad jeg skulde gjøre, sto midt på gaten, og hørte de forferdelige skrallene, løp så på butikken, og der faller jeg armen på Ranka, hun skulde reist til Grong 17.45, ble bestemt å slenge med, reiste slik som jeg gikk og stod…».

Første etappe tok de til Rørviksområdet der hun oppholdt seg både i Rørvik, på Ottersøya og på Nærøya. Dette var et naturlig sted å stoppe på siden hun hadde familie der. En ukes tid inn i krigen reiste Assne inn til Rørvik etter å ha vært på Ottersøya noen dager. Hun skriver «… så stod jeg igjen i Rørvik, den første mottakelsen jeg fikk var flyalarm, men det var jeg så vant med.»

Hun oppholdt seg i området frem til begynnelsen av mai. 1. mai opplevde de bombingen av Rørvik, men kom seg ut av Rørvik og til Nærøya. Dagen etter skriver Assne «Ja, hvad skulde vi gjøre nu? Vi måtte flykte.» Dette ble bestemt noen dager senere, og Assne sammen med Ranka, broren Henrik og en annen svigerinne Cecilie Kahn (f. Florence) med datteren Ada, reiste nordover for å komme seg til Sverige. Ferden gikk opp til Mo i Rana og over grensa derfra, for det meste til fots og på ski.

I Sverige endte de i en norsk flyktningleir i Vindeln. Der var de en god stund før hun og de andre kunne reise videre til søsteren Rakel bosatt i Sverige. Hun fortsetter å skrive noen uker inn, før dagboka stopper 23. juni 1940.

Assne oppholdte seg i Sverige gjennom hele krigen, og flyttet ikke tilbake til Trondheim da krigen var over. Noen år senere giftet hun seg med Aron Goldberg og stiftet familie. Dagboka var nok ikke ment at skulle leses av hvem som helst, og hun har delt tanker og bekymringer i hverdagen med den. I dag har dagboka blitt et viktig bidrag i å få et innblikk i hvordan livet de første ukene i krigen kunne være for en ungdom. Nylig har den også blitt brukt i utstillingen «Shtumer Alef» av barnebarnet til Assne, Katinka Goldberg. Her forteller hun om Assne sin flukthistorie og dagboka ble en viktig kilde og sentralt element i utstillingen.

Kilder

Jødisk museum Trondheim

Assne Kahns dagbok

Familieboka Vi Kahn