Nye undervisningsopplegg

Nettressursen Jødiske fotspor i nord handler om historien til de nordenfjeldske jødene. På nettsiden får elevene mulighet til å utforske historien på en unik måte, gjennom et digitalt kart.

Nå er tre undervisningsopplegg publisert på nettsiden, til bruk i klasserommet. De tre undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i hver sin familie. Oppgavene gir elevene trening i kritisk tenkning og kildekritikk, og legger opp til en empatisk tilnærming til stoffet. Oppgavene er tverrfaglige, og bygger på kompetansemål fra historie og samfunnsfag. Elevenes norsk- og engelskkunnskaper og muntlige ferdigheter blir også oppøvd gjennom undervisningsoppleggene.

Temaer som tas opp i undervisningsoppleggene er innvandring, integrering, flukt, krig, etiske og personlige dilemmaer, konspirasjonsteorier, og arbeidsliv i Norge på tidlig 1900-tall.

Undervisningsoppleggene finnes på Jødiske fotspor i nord.

Undervisningsoppleggene er utarbeidet i samarbeid med Falstadsenteret.

Et av undervisningsoppleggene handler om familien Mahler, som er avbildet her.