Antisemittisme på sosiale medier - en rapport.

Hvordan ser antisemittisme ut på sosiale medier i dag? Og hvordan jobber plattformeiere som Twitter, Facebook og TikTok med å moderereslikt innhold på deres plattformer?

I løpet av 2021 holdt Magali Courtade på med monitorering av kommentarfelt og ekstreme fora i søk etter antisemittiske ytringer, på oppdrag fra den daværende Kommunal- og modernisering departementet.

Prosjektet, som gikk ut på å monitorere og motvirke antisemittiske ytringer på nett, var ett av flere tiltak i Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme 2021-2023. Magali er tidligere rådgiver ved Antirasistisk senter og var prosjektleder på prøveprosjektet.

Magali Courtade vil dele med oss de erfaringene og funn hun har gjort i dette prosjektet. Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål.

Tid: Onsdag 6.april kl 19.00

Sted: Jødisk museum Trondheim, Arkitekt Christies gate 1 b.

Kjøp billett ved å klikke her.

Rapporten finner du her: http://antirasistisk.no/wp-con...