August 2021 - Marie og Hirsch Komissars flygel

Dette flygelet ble donert til museet i begynnelsen av 2020, og står nå i museets konsertsal. Det er et kort flygel av typen Gebr. Zimmermann med ukjent produksjonsår. Det har vært flittig brukt gjennom sin levetid, men er fremdeles i spillbar tilstand etter å ha gjennomgått i hvert fall en oppussing. Det tilhørte Hirsch og Marie Komissar (født Wolfsohn) – et jødisk ektepar fra Trondheim, som begge fikk dramatiske liv.

Marie ble født i Trondheim i 1893, og var trolig den første jødiske kvinnen som tok eksamen artium ved Katedralskolen. Hun giftet seg med ingeniøren Hirsch Komissar (født 1887 i Paritchi, Russland) i 1916. Sammen var de aktive i Trondheims intellektuelle miljø, og de var politisk engasjerte. Begge skal ha holdt foredrag under lørdagsmøtene på Studentersamfundet, og Marie skrev innlegg i avisen om både kvinnesak og antisemittisme.

De var også en musikalsk familie, og musikk var en naturlig del av hverdagslivet. Marie spilte piano, og alle de tre barna til Marie og Hirsch tok pianotimer. Søsteren til Marie, Bilka Dworsky (f. Wolfsohn), hadde studert piano i Tyskland, og jobbet en periode som pianolærer i Trondheim. Hun likte spesielt godt å spille Chopins valser, og man kan tenke seg at også hun har spilt dem på dettet flygelet.

Marie og Hirsch drev hattebutikken Paris/Wien AS i Nordre gate 18 sammen frem til 1942. Da krigen kom endret livene deres seg dramatisk. Hirsch ble arrestert av nazistene i januar 1942 og henrettet i Falstadskogen 7. oktober samme år som et av de såkalte sonofrene for ulike sabotasjeaksjoner i Trøndelag. Marie og deres tre felles barn kom seg unna og flyktet til Sverige. Etter krigen kom hun tilbake, og drev forretningen videre til hun døde i 1961.

Kilder:
Jødisk museum Trondheim (medlemsprotokoll og interne dokumenter)
Komissar, Gerson (1996) Memoarer, ikke utgitt. Fra Jødisk museum Trondheims arkiv.
Reitan, Jon (2005) Jødene fra Trondheim. Trondheim: Tapir akademiske forlag