Månedens gjenstand november - mezuzah

En mezuzah er en sentral gjenstand innen jødedommen, en gjenstand som markerer at hjemmet eller bygningen er et religiøst sted.

Mezuzaen er en liten kapsel med en håndskrevet bibeltekst inni. De henger på dørkarmer i jødiske hjem og bygninger og teksten er hentet fra en av de viktigste bønnene i jødedommen, Shema Israel.

"Og du skal skrive dem på dørstolpene til huset ditt og på portene dine." heter det i 5. Mosebok, nærmere bestemt vers 6, linje 9.

Denne mezuzahen henger ved inngangsdøren til synagogen i Trondheim.

Det er klare regler for hvordan mezuzahen skal brukes. En mezuzah skal tjene to funksjoner: Hver gang du går inn eller ut av hjemmet, minner mezuzahen deg om at du har en pakt med Gud. For det andre fungerer mezuzahen som et symbol til andre om at denne boligen er en jødisk bolig, der man lever etter et spesielt sett med tradisjoner, riter og tro.

Mezuzahen er festet på høyre side av døren når en kommer inn i et rom. Den henger omtrent i øyehøyden til en voksen person. Den er festet på skrå, med den nedre delen av kapselen mot deg når du vender mot høyre dørstolpe.

Hvorfor henges mezuzaen på dørstolpene? Det er tanken om at dørstolpen er skillet mellom hjemmets hellighet og trygge havn og livet utenfor.

Mezuzaer kan være store eller små, de kan ha ulike utforminger og ornamenter. Likt for dem er den håndskrevne bønneteksten som ligger skjult inni.

Shema-bønnen starter med ordene Shema Israel og de to første ordene finnes også i Torahen. Bønnen som fungerer som midtpunkt i jødiske gudstjenester morgen og kveld. Det første verset uttrykker den monoteistiske essensen av jødedommen: "Hør, Israel: Herren vår Gud, Herren er én" fra 5.Mosebok 6: 4.

Verset blir noen ganger alternativt oversatt som "Herren er vår Gud; Herren er en" eller "Herren er vår Gud, Herren alene."

Ifølge jødisk tradisjon sier man Shema som sine siste ord, og foreldre lærer barna sine å si det før de sovner om kvelden.

Kilde: «What is a Mezuzah?». My Jewish Learning.

“ Why Jews Hang a Mezuzah on the Doorpost?” My Jewish Learning (engelsk). Wikipedia: Shema Yisrael