Kulturrådet støtter digital utstilling med koronamidler

Kulturrådet støtter digital utstilling med koronamidler

Jødisk museum Trondheim er en av 294 mottakere blant 1400 søkere til å få tilskudd fra Kulturrådet til en digital versjon av prosjektet Hjemkomst - Jødisk liv i Trondheim 1945-47 – 2020.

Søknaden gjelder en digital versjon av museets nye midlertidige utstillingsprosjekt, «Hjemkomst jødisk liv i Trondheim 1945-47». Krigen var over, men hvordan gikk det for jøder som kom tilbake til Trondheim for å starte opp livene sine igjen? Via digitale kanaler skal besøkende kunne oppleve en egen versjon ved å gjenskape noe av romfølelsen fra den fysiske utstillingen. Det gjøres ved at brukeren kan bevege seg mellom, åpne og lukke ulike fortellinger om hvordan de første årene etter krigen opplevdes. Gjennom tekst, lyd, levende bilder og portretter formidles enkeltmenneskers opplevelser, tanker og minner knyttet til tema som savn, tap av materielle verdier, gjenoppbygging av et jødisk samfunn.

Prosjektet vil være ferdig og kan bli sett av publikum i slutten av juni 2020. Andre som har gitt tilskudd til prosjektet er Fritt ord og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.