Kulturnatt 2019: Om konspirasjonsteorier

Åpent museum og foredrag!

Konspirasjonsteorier og hat mot minoriteter.


Det siste året har konspirasjonsteorier om minoriteter bidratt til massemord i en synagoge i Pittsburgh, to moskéer på New Zealand og et kjøpesenter i El Paso. Og sist i angrepet på en moské i Bærum her i Norge. Er dette typisk for konspirasjonstenkning, eller er det unntakene?

I et foredrag ved professor Asbjørn Dyrendal og stipendiat Martin Ringdal fra NTNU inviterer Jødisk museum Trondheim til å se nærmere på hva som kjennetegner konspirasjonsteorier og hvordan de blir koblet til minoriteter, både systematisk, samtidig og spesifikt historisk. Falsumet «Sions vises protokoller» vil vies spesiell oppmerksomhet. Hva slags tekst er dette, og hva har dens opphav og funksjon vært historisk, spør foredragholderne. Det vil også bli anledning til å se seg om i museet.

Museet holder åpent fra kl 18.00, mens foredraget starter kl 19.00. Gratis adgang! Begrenset antall plasser.