Jødiske fotspor i nord

Norges første digitale samling av historier om jødisk liv i Norge.

Helt siden midten av 1800-tallet har jødiske fotspor tråkket vei i Norge. Nå samles fotsporene på ett sted, på nettstedet jodiskefotspor.no


Allerede nå er det samlet mange små og store fortellinger som ikke har sett dagens lys før, hittil godt over 150 fotspor fra steder rundt om i de fem nordligste fylkene fra Ålesund i sør til Hammerfest i nord. Og det skal bli mange flere.


Jødisk museum Trondheim står bak nettstedet jodiskefotspor.no. Hensikten er å samle kilder til en nettvandring som kan fungere både som et annerledes undervisningsopplegg for elever i ungdomsskole og videregående skole, samt for andre samfunns- og historieinteresserte. Dette er en ny måte å få innblikk i norsk-jødisk liv på, med lokalt perspektiv og spor fra ens eget nabolag.


På jodiskefotspor.no kan man reise digitalt i et norgeskart og lete både i geografien og på en tidslinje. Er man i en undervisningssituasjon, samfunnsinteressert eller bare litt nysgjerrig, kan man fordype seg i små og store historier om stedet man befinner seg på, eller man kan se ting i et nytt og annerledes perspektiv med sitt eget hjemsted som utgangspunkt.


Vil man fordype seg, kan man lese et av de dyptgående fotsporene, som følger en familie over flere generasjoner, eller en personlig livshistorie.

Fotsporene er samlet over en periode på tre år og arbeidet fortsetter som en del av oppgavene til Jødisk museum Trondheim. Arbeidet med innsamling av materialet og utvikling av nettstedet har vært støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord.

Bildet viser familiene Caplan og Shotland fra Tromsø.