Januar 2022 - Tegning av Salo Grenning/Pedro

Månedens gjenstand er en tegning av avistegneren Salo Grenning, alias Pedro. Denne tegningen er en av 36 skisser og tegninger som ble donert til museet i 2019. Tegningene hadde Pedro gitt til en venn, og det var denne vennens sønn som i 2019 bestemte seg for å gi hele bunken til Jødisk museum Trondheim. Tegningene ble sannsynligvis laget på 1970-tallet, men få av dem er daterte. Tegningen over var en av de best bevarte. Teksten under tegningen sier «Politiet advarer mot å ferdes alene etter at byen er mørklagt og anbefaler fotgjengere å være utstyrt med stokk». Under står det Aftenposten i parentes. Vi vet foreløpig ikke om den har vært publisert.

Avistegneren og illustratøren Salo Grenning ble født Salomon Goldfarb i Bergen 5. april 1918. Foreldrene hans het Leopold Golfarb og Sonja Epstein og var jødiske innvandrere fra det som i dag er det nord-østlige Polen. Familien drev en herreekviperingsforretning i Bergen, men det ble tidlig klart at Salo ikke kom til å følge i foreldrenes fotspor. Han tegnet mye fra barndommen av, og bestemte seg for å følge kunstnerdrømmen. Han var elev ved School of Art i Belfast 1935–36, deretter et år ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og 1937–38 ved Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Han tok kunstnernavnet Pedro i 1940. Da hadde han reist til England for å delta i krigsinnsatsen mot tyskerne. I England tegnet han for Norsk Tidend. I tillegg deltok han både i den norske brigaden i Skottland og i de britiske styrkene, og ble dekorert for krigsinnsatsen. I 1945 kom han tilbake til Norge, og begynte da som satirisk tegner i VG, noe han fortsatte med til sin død i 1986.

I norsk kunstnerleksikon kan vi lese om Pedros stil at «han har mer humor enn beskhet i pennen. [Hans] enkle strek kan også bli frodig og detaljrik, men han overtegner ikke. Hans form er teknisk svært god for avisreproduksjon. Mindre kjent, men også typisk for [Pedro] er hans stemningsskisser, særlig by-interiører, med en lyrisk strek». Han var også kjent for sin store produksjon. Han arbeidet raskt, og foretrakk å heller kassere en tegning og begynne på nytt, fremfor å rette på en mindre vellykket tegning.

Pedros produksjon omfatter politiske kommentarer, portretter, reportasjeillustrasjoner og teatertegninger. Fra 1953 av tegnet han dessuten tegneseriefiguren Laffen. Pedros tegnekunst ble vist på Høstutstillingen flere ganger i 1950-årene og på Tegnerforbundets utstillinger i 1960- og 1970-årene. Arbeidene hans finnes også i en rekke museer og samlinger i Norge, samt i Montreal Museum of Fine Arts.

Vi på Jødisk museum Trondheim er stolte over å få ta vare på en liten del av Pedros kunstneriske arv.

Kilder:

Gram, Nina (ikke datert) Pedro Grenning. I: Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Tilgjengelig fra: https://nkl.snl.no/Pedro_Grenning [15.12.2021]

Sørensen, Bodil (ikke datert) Salo Grenning Pedro. I: Norsk biografisk leksikon på snl.no. Tilgjengelig fra: https://nbl.snl.no/Salo_Grenning_Pedro [15.12.2021]