Desember 2021 – Hanukkia i sølv

I år faller den jødiske høytiden hanukka fra 28. november til 6. desember. Månedens gjenstand er en hanukkastake – eller hanukkia– i sølv fra slutten av 1800-tallet. Den ble donert til Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim av ekteparet Fanny og Moses Kahn i anledning deres sølvbryllup i 1961. Det var vanlig å gi gaver til menigheten i forbindelse med større begivenheter, slik som dette sølvbryllupet.

Moses Kahn ble født i Trondheim i 1903, og Fanny Levinsohn i Oslo, 1904. Moses vokste opp med mor Rosa, far Josef og ti søsken som alle bodde i Brattørveita 7. Josef og Rosa drev klesforretning i samme bygg, hvor alle barna måtte hjelpe til så snart de var gamle nok. På 20-tallet utdannet Moses seg som barberer og hadde det som yrke i noen år. Det var allikevel klesforretning som skulle bli hans fremtid, og i 1932 startet han og Fanny «Tricotasjemagasinet Trico».

Den 29. november 1936 – en uke før hanukka det året – giftet Fanny og Moses seg. De fikk to barn, Evelyn (1938) og Mona (1946). Under krigen klarte hele familien å flykte til Sverige, og etterpå kom de tilbake og fortsatte å drive klesforretningen. «Trico» lå i første etasje i Kongens gate 18, ved Trondheim torg. Butikken drev de helt ut på 70-tallet. Fanny døde i 1975, og Moses i 1981.

Denne hanukkiaen er i sølv og består av to deler: en lysestake og en stamme som kan monteres fra hverandre. Begge delene er fra Østerrike og laget på slutten av 1800-tallet, men har sannsynligvis ikke samme opphav. I dag er det vanlig å ha et mindre lys i midten, en «shamash», som brukes til å tenne de andre åtte lysene under hanukkafeiringen. Dette ser vi også på denne staken, men det er lagt til i senere tid.

Hanukkastaken er inspirert av den syvarmede lysestaken, menoaren. I det andre tempelet i Jerusalem sto det en stor menora i gull som skulle brenne til enhver tid. Menoraen måtte kun brenne på rituelt salvet olje. I 165 f.v.t ble tempelet rasert av den greske kongen Antiokus. Han ofret svin der og bygde et alter for guden Zevs. Dette brakte sinne hos mange jøder. Under ledelse av Makkabeerbrødrene ble tempelet tatt tilbake av jødene og gjeninnviet. Det er denne gjeninnvielsen som feires under hanukka.

Rundt år 500 dukker det imidlertid opp en ny fortelling i Talmud om gjeninnvielsen. Etter gjenerobringen oppdaget jødene at de kun hadde olje nok til at menoraen kunne brenne i én dag til, og det ville ta åtte dager å lage ny olje. De så allikevel til sin store overraskelse at menoraen fortsatte å brenne i alle de åtte dagene. Det er dette som kalles «oljemirakelet», at oljen som skulle vare i en dag, varte i åtte dager. Hanukka feires til minne om dette og den varer i åtte dager - like lenge som mirakelet varte.

Kilder

Jødisk museum Trondheim (medlemsprotokoll og interne dokumenter)

Ḥanukka – lyser opp i mørketiden, Jødedommen.no https://www.jødedommen.no/%e1%b8%a5annuka-lyser-opp-i-morketiden/

menora, Store norske leksion, https://snl.no/menora