Den internasjonale Holocaustdagen 2024. Foredrag og markering

Det jødiske samfunn i Trondheim, Jødisk museum Trondheim og Jødisk kulturfestival Trondheim inviterer til foredrag og markering i forbindelse med den internasjonale Holocaustdagen, 27. januar 2024.

OBS: minnemarkeringen er flyttet fra Julius Paltiels plass til synagogen/Jødisk museum.

Program

13 - 15: Rådhussalen, Hovedbiblioteket
Appell: Kent Ranum, ordfører
Foredrag: Kenneth Hermele - Jødene lot seg ikke passivt myrde.
Foredrag: Terje Emberland - Jødisk antifascisme før og etter krigen.

18.30: Synagogen / Jødisk museum
Minnemarkering
Åpent museum

Om programmet

Jødene lot seg ikke passivt myrde av nazistene.

Kenneth Hermele, er svensk og utdannet som økonom. I tillegg til faglitterære utgivelser har skrevet flere publikasjoner om jødiske temaer. I 2023 utga han boka Inte som lamm til slakt. Her tar han oppgjør med en utbredt forståelse om at jødene ikke gjorde motstand under krigen. Ifølge Hermele så stemmer ikke denne versjonen med de faktiske forhold. Det er en myte. De lot seg ikke passivt bli myrdet av nazistene. Det er flere eksempler på at jødene gjorde motstand, så hvorfor har vi ikke visst dette før? Hva er så grunnen til at fortellingen om de passive jødene har vært så seiglivet?

Inte som lamm till slakt. Judisk motstånd under Förintelsen

Terje Emberland, dr. philos, religionshistoriker og forsker ved Holocaustsenteret i Oslo. Han har skrevet en lang rekke bøker og fagartikler om temaer som antisemittisme, nazismen og fascismens historie og norsk okkupasjonshistorie. Emberland er i gang med et større prosjekt om antifascistisk aktivisme blant norske jøder både før og etter krigen. Om dette emnet er det lite forsket. Emberlands undersøkelser vil være et nybrottsarbeid. I mellomkrigstiden var det jødiske aktivister blant annet innenfor idrettsbevegelsen som Arbeidernes Idrettsforbund (AIF). Etter krigen var også norske jøder engasjert i den engelske, antifascistiske organisasjonen The 43 group. Igjen, dette en lite kjent historie.

Om Den internasjonale Holocaustdagen

I november 2005 vedtok FNs generalforsamling at 27. januar skulle være en internasjonal minnedag for Holocaust. 27. januar 1945 ble fangene befridd i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau av sovjetiske styrker.Denne dagen gir oss en anledning til bevisstgjøring om nazistenes utryddelsespolitikk. Av den grunn markeres Holocaustdagen årlig i Trondheim med ulike arrangement. Dette initiativet er viktig for å ikke glemme folkemordet som særlig rammet Europas jøder, men også romfolk (sigøynere) og homofile.