Demokratisk beredskap mot antisemittisme i skolen!

19 år gamle Thelma Sundby er en av dem som i dag holder foredrag for mer enn 140 lærerstudenter om hvordan hun som elev ble inspirert til å undersøke hvordan antisemittisme har utspilt seg i norsk offentlighet.

NTNU og Jødisk museum Trondheim samarbeider i dag om et seminar med dette temaet. På grunn av korona, holdes det hele digitalt.

Hensikten med samarbeidet er at studentene skal sette seg inn i - hvordan holocaust og antisemittisme som fenomen kan belyses, studeres og utnyttes i historie- og samfunnsfaglig virksomhet.

Thelma Sundby forteller i foredraget hvordan elever kan lykkes med å oppnå dybdelæring og genuin utforskertrang gjennom skoleoppgaver.

Thelma er en av tre (Elisa Bakken og Live Tveit er de øvrige) som står bak kronikken «Vi ble sjokkerte og rystet over hvordan jødene ble omtalt» og skoleoppgaven «Ikke kun mellom linjene » i Adresseavisen den 14. september i fjor. De fikk 2. plass i Holbergprisen i 2020. Thelma og de to andre var elever på 3. trinn på Elvebakken videregående skole i Oslo forrige skoleår. Hensikten med innlegget er å tilby lærerstudentene innblikk i læringsprosessen: «hvordan lykkes med å oppnå dybdelæring og genuin utforskertrang gjennom tilsvarende undervisningsopplegg»?

Fotfatter Bjørn Westlie deltar også i fagseminar med foredrag basert på boken «Det norske jødehatet».

Lyden fra seminaret blir tatt opp og skal sendes som en redigert podkast i regi av Jødisk museum Trondheim senere.