26. november 2021: Bli med å pusse snublesteiner og vis det på kartet.

«Et menneske er først glemt, når navnet deres er glemt»

Den 26. november - datoen for den største deportasjonen av jøder fra Norge - faller i år på shabbat, men i uken før denne datoen vil flere arrangementer finne sted.

Pussing av snublesteinene i Norge

De siste årene har en ny tradisjon kommet til i forbindelse med markeringen av den 26. november. Over hele landet har snublesteiner de siste årene blitt pusset i dagene før og på selve dagen den 26. november. Ved å pusse en snublestein, minnes personen(e) som steinen(e) er satt ned for.

Medregnet minnesteinene som ble satt ned i 2021, kan man finne 721 snublesteiner på ulike adresser i Norge. Informasjon om hver enkelt snublestein, og dermed også hvert individ, finnes på snublestein.no.

I Trondheim og hele det nordenfjeldske oppfordrer vi folk til selv å gå ut i gatene for å pusse snublesteiner. Her finner du link et kart over snublesteiner der de bor.

Kart som viser pussing av steiner over hele landet

Snublesteinene finnes fra Hammerfest og Tromsø i nord, til Larvik og Halden i sør. Sammen med Jødisk museum Trondheim inviterer vi til markere steiner du har pusset på kartet. I 2020 ble over 250 steiner markert pusset.

Over 250 steiner ble pusset under markeringen i 2020. Trykk her for å komme til oversikten for 2020.

Slik gjør du:

1. Trykk her for å gå til Googles kart (ekstern lenke)

Man må ha en Google-konto for å markere i kartet.

2. Skriv inn adressen for snublesteinen du har pusset i søkemotoren på kartet, etterfulgt av «add to map» / «legge til i kartet». Da vil det plasséres en «pin» som markerer snublesteinen du har pusset.

3. Legg til informasjon: Trykk på pennen for å skrive inn navnet på personene du har pusset steinen til, trykk på kamera for å laste opp bilde av den nypussede steinen.

Trøbbel med kartet? Kontakt nettansvarlig Kristine Bjørndal-Lien på kristine@jodiskmuseumoslo.no.

Takk til journalist og redaktør Sven Egil Omdal, Wim Keereman, Human-etisk forbund, Jødisk Museums venneforening og alle som har tatt initiativ til å pusse og ta vare på snublesteinene.

Du kan vise snublesteinen du pusser på kartet

Innholdsbilde

Kart over snublesteiner i Trondheim.

Innholdsbilde

Side 2 av kart over snublesteiner i Trondheim

Innholdsbilde