Jødisk museum Trondheim feirer 25 årsjubileum

Jødisk museum Trondheim fyller 25 år

Jødisk museum Trondheim fyller 25 år i dag 12. mai. Dette er en stor dag for museet og for Trondheim, regionen og landet. Vi som jobber her er ganske stolte av å være en del av museets historie som har rot i enkeltpersoners engasjement i formidlinger av norsk-jøders liv og historie.

I forbindelse med jubileet er boka På tross av alt, som handler om Julius sine opplevelser under krigen, kommet ut i nytt og forbedret opplag. Boka kan kjøpes på Jødisk museum Trondheim og på Falstadsenteret.

Apropos bøker, så kan vi nevne en nyhet fra i dag om at boken om Cissi Klein, nå kommer ut på Aschehoug forlag. Det er journalist Geir Svardal fra Adresseavisen som har skrevet boka og han sitter her et sted. Cissi Klein fra Trondheim var 13 år du hun ble deportert til Auschwitz i februar 1943. Hun overlevde ikke, men historien hennes har satt dype spor. Cissi Klein har både egen gate og en kommende videregående skole oppkalt etter seg, og skulpturen hennes i Museumsparken blir fredet nå i år. Boka kommer i september.

Jødisk museum Trondheim er det første jødiske museet i Norge. Siden 1997 har museet fulgt fotsporene til de jødiske innvandrerne, som opprinnelig kom fra Polen og grenselandene rundt Polen på slutten av 1800-tallet. Det var rundt 300 personer i det jødiske samfunnet her før andre verdenskrig. Rundt halvparten kom tilbake.

Før 1851 ble jøder nektet adgang til riket. Grunnlovens paragraf 2 fra 1814, den såkalte jødeparagrafen ble opphevet etter flere runder i Stortinget med hjelp av dikteren Henrik Wergeland. Wergeland fikk ikke leve for å oppleve vedtaket. Etter rundt 20 år, begynte noen få øst-europeiske jøder å finne veien til Norge, på grunn av fattigdom, forfølgelse, ufrihet og generelt dårlige levekår. Og etter hvert integrerte de jødiske innvandrerne seg i samfunnet og ble omsider et lite stykke Norge, de også.

Det er unikt at et så lite museum som dette har besøk av skoleklasser og studenter nesten hver eneste virkedag, skoleåret rundt. Og ellers har åpent for publikum på søndager og gjennom hele sommeren.

Dagen feires med inviterte gjester blant museets samarbeidspartnere, støttespillere, og representanter for brukerne.