Jøder fremstilles som ofre - er det et riktig bilde?

Kveldsarrangement i Jødisk museum Trondheim onsdag 9. mars

Avisa Vårt Land har gått gjennom norske lærebøker og undersøkt hvordan jøder fremstilles der. Debattleder i samme avis Dana Wanounou mener at funnene er «sørgelig entydige: Jøder fremstilles primært som ofre. De nevnes knapt i andre sammenhenger enn forfølgelse.»

Er det slik det norske samfunnet ser på jøder, som ofre for holocaust og andre tiders jødeforfølgelser – og hva er i så fall galt med det? Og hvordan har jødiske tenkere og forfattere bearbeidet offerbildet? Hva er dagens bilde på jøder generelt og i litteraturen spesielt?

Dana Wanounou vil belyse denne tematikken og se den i en historisk og samfunnsmessig sammenheng.

Den jødiske veiviseren Dana Golan vil fokusere på hvilke tanker ungdommer i dag har om jøder, forfølgelse og offerrollen gjennom møter med norske ungdommer.

Sted: Jødisk museum Trondheim
Tid Onsdag 9. mars kl 19.00

Billettpris: kr 50

Foto: Fra Wikipedia. Fra oppstanden i den jødiske ghettoen i Warszawa i Polen i mai 1943. Bildet viser tyske Waffen-SS-soldater, deriblant SS-rottenführer Josef Blösche (med MP18 bak til høyre), som jager ut jødiske barn og kvinner fra tilfluktsrommene. Bildet, som er fra SS-Brigadeführer Stroops rapport til SS-sjefen Himmler, er blant de mest kjente fra andre verdenskrig.