Den internasjonale Holocaustdagen - 27. januar 2023

Program

Den 27. januar markeres den internasjonale Holocaustdagen. I Trondheim blir det en markering ved Julius Paltiels plass kl. 18.00, og to foredrag i Rådhussalen fra kl. 19.00 til 21.00.

Arrangører er Jødisk museum i Trondheim, Det jødiske samfunn i Trondheim, Jødisk kulturfestival i Trondheim og Trondheim Folkebibliotek.

I november 2005 vedtok FNs generalforsamling at 27. januar skulle være en internasjonal minnedag for Holocaust. Den 27. januar 1945 ble fangene befridd i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau av sovjetiske styrker. Denne dagen gir oss en anledning til bevisstgjøring om nazistenes utryddelsespolitikk. Av den grunn markeres Holocaustdagen årlig i Trondheim med ulike arrangement. Dette initiativet er viktig for å ikke
glemme folkemordet som særlig rammet Europas jøder, men også romfolk (sigøynere) og homofile.

Om foredragene

Holocaust i Norge: Hvor står kunnskapen i dag?
Debatten om Holocaust fortsetter. Det samme gjør forskningen om temaet. Synne Corell gjør her sitt overblikk over status for Holocaust-forskningen i dag og videre. Corell er historiker med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. I boken "Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker", som utkom i 2011, retter hun et kritisk blikk mot den norske historieskrivingen om andre verdenskrig. Synne Corell ga ut for ett år siden boka "Likvidasjonen. Historien om Holocaust i Norge og jakten på jødenes eiendom." Boka ble skrevet etter et treårig prosjekt ved HL-senteret.

Lill Fanny Sæther - "Hvordan min mor overlevde Holocaust" - er ei bok som særlig legger vekt på de dramatiske omstendighetene for familien hennes høsten 1942. Hennes mor reddet livet fordi hun var britisk statsborger, og hun reddet også sin far og en medpasient ut av Ullevål sykehus hvor de hadde ligget dekning. Men de to yngste søsknene, som var født i Norge, ble arrestert av norsk politi, deportert med Donau 26. november 1942 og drept i Auschwitz. Sæther har hatt ulike stillinger i Oslo kommune. Fra 1993 til 2010 jobbet hun i Justisdepartementet. Hun har også vært mangeårig tillitsvalgt i nåværende NTL Statsforvaltningen, blant annet som sekretær og leder.

Se også arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/event...