Trondheim under krigen Todelt undervisningsopplegg ved Jødisk museum Trondheim og Justismuseet

Få redusert pris ved å bestille «Hjemme. Borte. Jødene fra Trondheim.» og «Bruddet med Rettsstaten» sammen.

Start på Jødisk museum Trondheim hvor elevene får en innføring i historien om jødene fra Trondheim og hva som skjedde i byen under andre verdenskrig. Deretter går gruppen til Justismuseet. Her ser vi på hva som skjedde med rettssikkerheten i okkupasjonstida, og under rettsoppgjøret etter krigen. Les mer om oppleggene nedenfor.

Opplegget ved Jødisk museum Trondheim varer i to timer, og opplegget ved Justismuseet varer i en time. Det tar 7 min å gå mellom museene, og det kan legges inn spisepause mellom museumsbesøkene.

Målgruppe: ungdomsskole og videregående skole

Pakkepris: 1500,- for inntil 30 elever.

Hjemme.Borte. Jødene fra Trondheim

Jødenes historie i Norge er kort sammenlignet med andre europeiske land, for jødene fikk ikke bosette seg i landet før 1851. De første jødene i Trondheim kom til byen rundt 1880-tallet. Det vokste da frem et rikt jødisk menighets- og foreningsliv, og de deltok aktivt i idrett, kulturliv og samfunnsdebatt. Integreringen i det nye landet var kommet langt da katastrofen inntraff i 1940. Den tyske okkupasjonen av Norge førte til en rekke diskriminerende anti-jødiske tiltak, og senere til deportasjon og tilintetgjørelsen av den jødiske befolkningen i Trondheim.

Med freden fulgte den fryktelige sannheten om at nesten ingen av de deporterte noensinne ville komme tilbake. Etterkrigstiden ble tung for de overlevende norske jødene. Det jødiske livet ble langsomt bygget opp igjen.

Undervisningsopplegget «Hjemme. Borte. Jødene fra Trondheim» vil gi elevene en innføring i historien om jødene fra Trondheim og hva som skjedde i byen under andre verdenskrig. Gjennom å utforske utstillingen «Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim» og appen «Hjemme. Borte» får elevene kunnskap om norsk-jødisk historie. Historien blir fortalt gjennom enkeltpersoner og familiehistorier. Den jødiske historien blir på den måten mer konkret og levende. Elevene får også førstehåndserfaring med historisk kildemateriale som gir innsikt i norsk krigshistorie.

Bruddet med rettsstaten. Trondheim under okkupasjonen

Hva skjedde med rettssikkerheten under nazismens totalitære styresett?

Det dialogbaserte undervisningsopplegget tar utgangspunkt i vår utstilling om 2. verdenskrig og okkupasjonen i Trondheim. Vi har en egen avdeling om Rinnanbanden. Ved å sette utstillingen i kontekst, ønsker vi å vekke refleksjoner rundt hva som skjer med rettssikkerheten i et samfunn når en fremmed makt overtar og innfører egne lover og regler. Elever og studenter blir utfordret på hvordan en rettsstat skal fungere, og hva som skjer når den ikke gjør det.