Jødiske fotspor i Trondheim - byvandring

Hvor kom de første jødene i Trondheim fra?
Hvor var det en hemmelig synagoge under 2. verdenskrig?
Hvem drev butikker i de samme lokalene som Platekompaniet og 7-Eleven i sentrum i mange år?

Bli med på en historisk reise i Midtbyen av Trondheim. Formidleren vil i løpet av to timer guide elevene rundt på sentrale poster i byen, hvor trøndersk-jødiske familier har bodd og arbeidet. Gjennom byvandringen blir elevene kjent med den jødiske historien i byen, fra jødene migrerte til Norge rundt 1880, gjennom 2. verdenskrig og frem til i dag.

Formidleren vil ha med seg objekter, blant annet bilder og brev som tilhørte menneskene som bodde på de ulike adressene langs byvandringsruten. Vandringen gir elevene anledning til å reflektere rundt etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og holdninger, i tillegg til spørsmål om hvordan det kan oppleves å være flyktning og immigrant i Norge i dagens samfunn.

For 9. trinn og 10. trinn i Trondheim er dette et tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken.