Digital omvisning Kjennetegn ved en synagoge 2/4

Hei, og velkommen til en digital miniomvisning av synagogen. I en firedelt omvisning skal vi se nærmere på det som kjennetegner en synagoge. I første del skal vi gjøre oss kjent med sentrale elementer som må være til stede i en synagoge. I de tre neste skal vi gå nærmere inn på hver enkelt av disse elementene.

Nedenfor finner dere videoklipp. Se gjennom klippene og svar på påfølgende spørsmål.


Kjennetegn ved en synagoge del 1

Spørsmål

1. Hvorfor er det slik at de forskjellige gudshusene kan ligne på hverandre?

2. Hvor lenge har synagoger vært samlingspunkt for jødiske samfunn?

3. Hvilke elementer må være til stede i en synagoge?

4. Hvor ligger torarullen?

5. Hvor leses torarullen fra?

6. Hva er et annet navn for evighetslyset?


Kjennetegn ved en synagoge del 2

Spørsmål

1. Hva er en bima? Og hvor er den plassert?

2. Hva er forskjellen mellom askenasisk jødedom og sefardisk jødedom?

3. Hva er den viktigste funksjonen til en bima?

4. Hva menes med Bar Mitsva og Bat Mitsva?

5. Hva er en chuppah?