Arbeidshefte - Byvandring i jødiske fotspor

Byvandring i jødiske fotspor er et midlertidig undervisningstilbud tilpasset elever på ungdomstrinnene. Dette er et arbeidshefte med spørsmål som tar dere med på en vandring i Trondheim. Dere vil bli kjent med adresser og personer knyttet til temaet jødisk innvandringshistorie, hverdagsliv og religiøst liv, og temaet andre verdenskrig og holocaust.

Det er fullt mulig å tilpasse opplegget til andre trinn. Omfanget kan også endres ved å fjerne noen poster i vandringen, men pass på hvilke temaer postene tar for seg slik at dere kommer inn på begge temaene i vandringen.

Word: Arbeidshefte - Byvandring i jødiske fotspor

PDF: Arbeidshefte Byvandring i jødiske fotspor