Fedre og sønner. Møt Dag Steinfeld!

Torsdag 10. november kl. 19.00 - Jødisk museum Trondheim

80 år etter at jøder i Norge ble arrestert, for siden å bli deportert, kommer Dag Steinfeld med bok om sin dramatiske familiehistorie. Flere av forfatterens jødiske slektninger var blant dem som ble sendt med fangeskipene Donau og Monte Rosa til Auschwitz i november 1942.

Fra han var liten, hørte Dag Steinfeld fortellinger om den jødiske familien sin på farssiden. De hadde flyktet fra fattigdom og forfølgelse i tsar-Russland på slutten av 1800-tallet og etter hvert etablert seg med flere forretninger forskjellige steder i Norge, blant annet i Trondheim. Senere døde mange av dem i Auschwitz.

Da Dag bestemmer seg for å undersøke fortiden, avdekker han en eventyrlig klassereise og stor rikdom, men også voldsomme konflikter. Gjennom fire generasjoner, to verdenskriger, økonomiske krisetider og kald krig står fedre og sønner mot hverandre i familien.

Møt Dag Steinfeld og hør ham fortelle om boken, etterfulgt av en samtale med historiker Jon Reitan.

Det blir også salg og signering av bøker.

Billetter kjøpes på Hoopla.