Digital miniomvisning

Vi ønsker å ta dere med på en miniomvisning i synagogen. Dette er en firedelt omvisning som vil bli lagt ut under undervisningsopplegg. Den første delen vil ta for seg sentrale elementer som gjør en synagoge til en synagoge. I de tre kommende delene skal vi gå nærmere inn på hver enkelt av disse elementene.