Engasjement som prosjektleder ved Jødisk museum Trondheim

Jødisk museum Trondheim har ledig et tidsavgrenset engasjement som prosjektleder i kulturarvsprosjektet «Ta meg tilbake - etterkrigsgenerasjonens erfaringer etter Holocaust».

Med dette prosjektet tar Jødisk museum Trondheim, JmT, steget videre til å samle inn personlige skildringer og fortellinger om hvordan etterkrigsgenerasjonen bearbeidet og opplevde å leve i skyggen av Holocaust.

Kjerneoppgaven i prosjektet vil være gjennomføring av livsløpsintervjuer med jøder født mellom 1944 og 1952 i Midt- og Nord-Norge. Intervjuene skal tas opp på video med kringkastingskvalitet og transkriberes for senere bruk til forskning og formidling.

Prosjektet starter umiddelbart og vil vare frem til mars 2023. Det er støttet av blant andre

Norsk kulturråd, Sparebankstiftelsen og Fritt Ord.

Vi ser etter en prosjektleder som har kjennskap til norsk-jødisk historie og holocaust og/eller minoritetsstudier, og som har erfaring med informantintervjuer.
Vedkommende må ha høyere utdanning innen relevante fagområder og kan ha bakgrunn som forsker, forskningsformidler, journalist eller annet.
Det vil bli lagt vekt på egnethet, erfaring og søkerens engasjement for prosjektet. Prosjektlederen skal arbeide tett sammen med en videofotograf og museets ansatte.
Kontorsted i Trondheim er ønsket. Det må påregnes noe reisevirksomhet i prosjektperioden. Tiltredelse snarest. Stillingen gjelder fram til 01.03.2023. Lønn etter avtale.

Spørsmål om engasjementet rettes til museumsdirektør Tine Komissar på telefon 934 66 934. Søknad med CV og referanser sendes elektronisk innen 10. oktober til: tine@jodiskmuseum.org

Jødisk museum Trondheim

Som ett av Norges to jødiske museer, bevarer Jødisk museum Trondheim minner og vitnesbyrd om tidligere jødisk liv i Trondheim og det nordenfjelske. Museet ivaretar jødisk kulturarv og reflekterer samtidig over dagens situasjon og konsekvenser nåtida vil få i framtida. Museet har som oppgave å formidle til storsamfunnet hva jødedom og jødisk kultur er og hva Holocaust har betydd, både i landsdelen og i Norge. JmT organiserer også prosjektet Snublestein nord for Dovre.